ZMIANA ADRESU E-MAIL

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje o zmianie z dniem 01.08.2016r. adresu e-mail. Prosimy o kierowanie poczty elektronicznej pod nowy adres e-mail biuro@perlyponidzia.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 28. 06. 2016 roku (wtorek) o godz: 09.00 w Domu Ludowym w Mędrzechowie, Mędrzechów 9 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 30. 05. 2016 roku (poniedziałek) w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" dotyczące przyjęcia zmian Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 18. 05. 2016 roku (środa) o godz: 10:00 w Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu ul. Rynek 16 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania następuje zmiana Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych. Przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych ", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych" do dnia 23.05.2016r.

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji)wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 16.05.2016r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 09. 05. 2016 roku (poniedziałek) o godz: 12:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"