INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 07.06.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:15 - 19:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 20.05.2024 - 24.05.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 10.05.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 7:15 - 15:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 25.04.2024 - 26.04.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 16.04.2024 - 18.04.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 14.03.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 27.02.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15

w dniach: 28.02.2024 - 29.02.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

w dniu: 01.03.2024
BIURO LGD NIECZYNNE / UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W SZKOLENIU

w dniach: 04.03.2024 - 05.03.2024
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 22.02.2024 (czwartek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 27 lutego 2024r., od godz. 09.00 w Biurze LGD "Perły Ponidzia" ul. Stanisława Romanowskiego 3, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2024.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 23 lutego 2024r.

Ankieta działania informacyjne i doradcze

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia Ankiety oceniającej poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych.
Ankietę prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@perlyponidzia.pl lub dostarczyć do Biura LGD.

Ankieta dostępna pod linkiem poniżej:

Księga wizualizacji PS WPR 2023-2027

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Link do strony z księgą wizualizacji - KLIKNIJ TUTAJ

Umowa na realizację LSR 2023-2027

W dniu 09.01.2024r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnym okresie programowania. Umowa opiewa na łączna kwotę 1 562 500 €. Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Pierwsze nabory planowane są do ogłoszenia jeszcze w 2024r. Realizację Strategii zaplanowano do 2029 roku.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 15.01.2024 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30