LSR 2021-2027

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021 - 2027

Spotkania dotyczące współtworzenia LSR

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia". Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.perlyponidzia.pl.

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 41 3529077, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań w gminach:

15 lipca 2022 (piątek)

Gmina Skalbmierz - Ochotnicza Straż Pożarna, Plac M. Skłodowskiej-Curie 13

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, Czarnocin 100

Godz: 11:30 - 13:00

19 lipca 2022 (wtorek)

Gmina Bejsce - Ochotnicza Straż Pożarna, Bejsce 229

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Opatowiec - Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 16

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143

Godz: 14:00 - 15:30

20 lipca 2022 (środa)

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11A

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, Bolesław 68

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, Mędrzechów 434

Godz: 14:00 - 15:30

Harmonogram spotkań - otwórz

Informacja o spotkaniach

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

pobierz plik - otwórz

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

pobierz plik - otwórz